HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

11 สถาบัน ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เตรียมจัดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่าง 18-19 ม.ค 67 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่ ห้องอาหารลอยฟ้า 2 สวนนงนุช พัทยา ดร.จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 เป็นประธานในการแถล่งข่าวจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบในเครือทั้ง 11 สถาบัน คณะครู และ ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการงานแถลงข่าว

ดร.จิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 กล่าวว่า โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อมา โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการจัดแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้ง 25 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “The great power of the Suankularb Wittayalai connections”
สำหรับการจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกรีฑา ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความสามารถ ด้านกิจกรรมกรีฑา การเชียร์ การแปรอักษร การจัดขบวนพาเหรด การแสดงกลางแจ้ง และ การบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต และเพื่อมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ เป็นสื่อกลางให้พี่น้อง ในโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบัน ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป

โดยการแข่งขันกรีฑาในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประเภทลู่ ได้แก่ วิ่ง 80 ม., วิ่ง 100 ม., วิ่ง 200 ม., วิ่ง 400 ม., วิ่ง 800 ม., วิ่ง 1,500 ม., วิ่ง 3,000 ม., วิ่งผลัด 5 X 80 ม., วิ่งผลัด 4 X 100 ม., วิ่งผลัด 4 X 400 ม. และ 2. ประเภทลาน ได้แก่ กระโดดไกล, กระโดดสูง, ทุ่มน้ำหนัก, ขว้างจักร, พุ่งแหลน, เขย่งก้าวกระโดด ซึ่งถ้วยรวมทุกประเภท คะแนนอันดับ 1 จะได้รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร