HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสร้างชื่อเสียงเรื่องลือ การแข่งขันทักษะ วิชาชีพทักษะพื้นฐานคว้ารางวัลมาครองมากมาย จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีและให้ กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รางวัลที่ได้รับ

 

ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภททีม
2.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภททีม
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว
6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภททีม
7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภททีม
8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภททีม
9.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม
10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม
11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา