HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

งานมหกรรมเฉลิมฉลอง 115 ปี ลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 5

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 115 ปี ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
โดยในวันนี้ ( 12 ธันวาคม 2566 ) เวลา 17.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ภายในงานทุกวันมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรอยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ตลาดวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ของเครือข่ายทางวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม การนำเที่ยวเส้นทางสายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ฯลฯ

 

นอกจากนี้ วันที่ 17 ธันวาคม เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงฯ เวลา 15.00 น. ขบวนแห่ ตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมายังโบราณสถานลายพระหัตถ์ โดยตั้งขบวนจากวัดอินทรแบก ผ่านที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ มายังบริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ โดยแต่งกายชุดไทยและชุดไทยย้อนยุครัชกาลที่ ๕ การแสดงในขบวนต่าง การจัดงานมหกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เกิดจิตสำนึก มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่เป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาติไทยต่อไป

โบราณสถานลายพระหัตถ์ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ศรีมหาโพธิ เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2451 ทรงลงพระปรมาภิไรย ย่อไว้ที่แผ่นศิลาแลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดสูง 1 เมตร กว้าง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร อันตั้งอยู่บนฐานเทวาลัยว่า “จ.ป.ร. ๔๑ ร.ศ. ๑๒๗” ซึ่ง เป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ เป็นปีที่ 41 ในรัชสมัย รัตนโกสินทร์ 127 ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ราษฎรได้ร่วมกันสร้างมณฑปครอบไว้ ปัจจุบันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปราจีนบุรี

 

ภาพ-จุฑารัตน์ ชาวเมือง ข่าว-ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดปราจีนบุรี