HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด ฉะเชิงเทรา โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธี

โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ 100/9 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานพยาบาลสัตว์ประเภทมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนเกิน 10 ที่ โดย เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 – 21.00 น. ครอบคลุมการให้บริการรักษาสัตว์ป่วยนอกทางอายุรกรรม ศัลยกรรม รังสีวินิจฉัยกายภาพบำบัด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแผนกสัตว์ป่วยใน ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาล ที่ 9 เพื่อให้มีโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้การรักษาสัตว์ที่มีมาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา