HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบ.ตร. เปิดระเบิดศึกการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 34 ระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วยรุจิรวงศ์ เชื่อมสัมพันธ์ตำรวจ 2 ประเทศ

ที่ สนามกีฬาโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 34 ระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วยรุจิรวงศ์ โดยมี พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รองผบ.ตร., ตันศรี ราชารูดิน บิน ฮูเว็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย, พลตำรวจดท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานณะทำงานการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฯ ข้าราชการตำรวจ และนักกีฬารักบี้ทั้ง 2 ประเทศ เข้าร่วมงาน

พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลระหว่างตำรวจไทยและ ตำรวจมาเลเซีย เพื่อชิงถ้วย รุจิรวงศ์ ผู้ริเริ่มการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี มาตั้งแต่พุทธศักราช 2504 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย อย่างเน้นเฟ้นยิ่งขึ้น โดยอาศัยกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในการเพิ่มศักยภาพและการบูรณาการทำงานร่วมกัน กีฬารักบี้ฟุตบอล เป็นกีฬาที่ขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ซึ่งในทุกตำแหน่งล้วนมีความสำคัญ มุ่งหวังให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้รูปแบบการแข่งขันที่เท่าเทียมและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ โดยเป้าหมายสูงสุด มิใช่การมาซึ่งชัยชนะ แต่เป็นการเสริมสร้าง ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมทำประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวมต่อไป

โดยการจัดการแข่งขันครั้งที่ 34 ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงถ้วย “รุจิรวงศ์ ประเภทอายุไม่เกิน 45 ปี ประกอบไปด้วย นักกีฬารักฟุตบอลตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย จำนวน 30 นาย และ 2. การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 10 คน ชิงถ้วย “สุวิมล ประเภทอาวุโส อายุ 45 ปีขึ้นไป ประกอบไปด้วย นักกีฬารักฟุตบอลตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย จำนวน 20 นาย ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครอบครัวรุจิรวงศ์ คณะทำงานจัดการแข่งขันทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง