HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการนัดพบแรงงาน Chachoengsao Job Fair 2024 ครั้งที่ 1

วันนี้ 15 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อ “นัดพบแรงงาน Chachoengsao Job Fair 2024 ครั้งที่ 1 “

 

โดยมีนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 18 แห่ง และฝากรับสมัครงาน จำนวน 19 แห่ง รวมจำนวนนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 37 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 305 ตำแหน่ง จำนวน 1,068 อัตรา และตำแหน่งจากนายจ้างสถานประกอบการประจำเดือนธันวาคม จำนวน 160 แห่ง จำนวน 1,790 อัตรา
นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครงานในรูปแบบออนไลน์ โดยสมัครงานผ่าน Google form โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคัดกรองผู้สมัครตามคุณสมบัติและความต้องการของนายจ้าง และดำเนินการจัดส่งข้อมูลผู้สมัครให้นายจ้างเพื่อนัดสัมภาษณ์งานผ่านออนไลน์

 

สำหรับการจัดโครงนัดพบแรงงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ลดปัญหาการว่างงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการได้พิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน นายจ้างสถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครงานได้จำนวนมากเช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม โดยภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

บุญเสริม ตันวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา