HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกไก่ เปิด “อปท. ฉะเชิงเทราเกมส์” ปี 2 อปท.ร่วมแข่งขัน เชื่อมไมตรี พี่น้องท้องถิ่นคับคั่ง

วันที่ 16 ธ.ค. 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา “อปท.ฉะเชิงเทราเกมส์”
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และตัวแทนนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

นายชวดล เที่ยงแท้ รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. กล่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา”อปท.ฉะเชิงเทราเกมส์” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์) จำนวน 5 ชนิด กีฬา ได้แก่ 1. ฟุตบอล 7 คน
2. เซปักตะกร้อ
3. เปตอง
4. วอลเลย์บอล
5. กีฬาพื้นบ้าน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 36 แห่ง รวมนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน
เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการรณรงค์การต่อต้านภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี
ของเยาวชนและประชาชน ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นการปลูกฝังค่านิยมการรักท้องถิ่น ให้กับประชาชนและเยาวชน

การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดียิ่ง จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า และโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม นำชุดการแสดงมาร่วมพิธีเปิดด้วยขอขอบคุณมากครับ

 

โดยนายกไก่ และทีมผู้บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามกีฬาแห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่เพื่อเยาวชนและประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มาใช้ประโยชน์ของสนามกีฬาในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

 

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา