HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ ( 17 ธันวาคม 2566 ) พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ.กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
​ในส่วนของกองทัพเรือ รับผิดพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ทั้งทางบกและทางทะเล โดยหน่วยงานที่สำคัญ คือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 ทัพเรือภาคที่ 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด โดยจะปฏิบัติงาน แบบบูรณาการ ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัด ส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการรักษาอธิปไตยและ ความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดจนให้ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนในยามที่ได้รับความเดือดร้อน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ว่ากองทัพเรือจะเป็นที่พึ่ง และใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน โดยยึดถือยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง”​

 

สมเศียร โชติสนิท ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรี