HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อำเภอสังขะ ทาสีทางม้าลายตีเส้นจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ การทาสีทางม้าลายและตีเส้นจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดให้มีการทาสีทางม้าลายตั้งแต่บริเวณสี่แยกช้าง ไปจนถึงตลาดหน้าวัดโพธาราม ซึ่งเป็นถนนที่มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งทาสีทางม้าลายบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และทาสีขาวแดงจุดห้ามจอดรถตลอดแนว เพื่อจัดระเบียบการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น โดยมี นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ นายเสียง คำแสน รองนายกฯ นายเฉลิมชัย นามม่วงประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลสังขะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขะ นักเรียนคุณครูโรงเรียนเทศบาลสังขะ เจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองอำเภอสังขะ สมาชิก อส.สังขะ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า ถนนบริเวณอนุสาวรีย์ช้าง เป็นถนนสี่แยกที่มีประชาชนใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก พฤติกรรมเสี่ยงหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2.การดื่มแอลกอฮอลแล้วขับ 3.การขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย 4.การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำหรับการตีเส้นทางม้าลายเพื่อควบคุมผู้ขับขี่ และทำให้มองดูแล้วชัดเจนมากขึ้น ผู้ขับขี่จะลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติ ก่อนจะถึงทางม้าลายประมาณ 100 เมตร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ฝั่ง

 

 

 

 

 

นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ กล่าวว่า สำหรับการทาสีทางม้าลายใหม่ และทาทับจุดที่ซีดจาง ร่วมทั้งทาสีขาวแดงในจุดที่ห้ามจอด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทั้งคนขับ และคนข้ามถนนเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องอุบัติเหตุ และคาดว่าจะสามารถลดอุบัติในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะอุบัติที่เกิดขึ้นกับคนที่ข้ามทางม้าลาย ซึ่งที่ผ่านมานั้นสำนักงานเทศบาลตำบลสังขะได้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด

สำหรับ บทลงโทษ หากไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย มาตรา 152 กำหนดชัดเจนว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชนะชล มูลจันทร์ ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์