HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ยิ่งใหญ่ มหกรรมการค้าชายแดน ภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ตลาดรถไฟ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อม นายนิรวัชช์ รังสีกาญจน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานในพิธี โดยมีพาณิชย์จังหวัดและนาย อำเภออรัญประเทศและ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ร่วมเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่โดยมี นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 -24 ธันวาคม 2566 ณ ตลาดรถไฟ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้ประกอบการ SME สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ CLUB วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย OTOPสินค้า GI ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพจำนวนกว่า 100 บูธ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรม บันเทิงจากเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดง ที่จะมามอบความบันเทิงในงาน

ทั้งนี้ สำหรับงานมหกรรมการค้าชายแดน ภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 2567 ครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 2567 ภายใต้โครงการ ยกระดับการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ eec . โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดและยกระดับ เศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออก เพิ่มมูลค่า และสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดทั้งขยายช่องทางการตลาดในระดับจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น สู่เป็นผู้ประกอบการ ระดับสากล

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว