HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิงรุก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่าย และแกนนำสุขภาพจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 อำเภอเกาะสีชัง

ที่ห้องประชุมจันผา โรงเรียนเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชา ประธานเครือข่าย อสม.จังหวัดชลบุรี ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครภายใต้ชื่อ พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 อำเภอเกาะสีชัง
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานด้านสาธารณสุขครอบคลุมในทุกมิติทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้แนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิงรุก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและร่วมกันแก้ปัญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้อยากมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและการนำสุขภาพจังหวัดชลบุรีในรุ่นแรก ที่อำเภอเกาะสีชัง มีอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 75 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมเป็นทีมงานคุณภาพที่สามารถนำความรู้ไปดูแลส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หลังจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อนultimate เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 พ.ศ 2566 ระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับรางวัลจากรายการ ทีมผสมรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีเหรียญทองแดงระดับประเทศ ทีมกัสต์โอเพ่น รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีเหรียญทองแดงระดับประเทศ และทีม open รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีเหรียญทองแดงระดับประเทศ

จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิดอาคารทรงคุณค่า เป็นอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยนางสาว อานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง ให้ข้อมูลว่าเดิมทีอาคารหลังนี้เป็นสุขศาลา เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอยากนานกว่า 70 ปี จนในปี 2542 โรงพยาบาลเกาะสีชังได้เปิดใช้อาคารหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้นจึงได้ยกเลิกการใช้หลักนี้ จนมาถึงปี 2562 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารให้คงรูปแบบเดิมจาก อบจ.ชลบุรีโดยตั้งขื่อ ว่าอาคารทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด การก่อสร้างและเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ 2566 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.ชลบุรีจำนวน 1,750,000 บาท และสมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะสีชังจำนวน 250,000 บาท

 

อาคารทรงคุณค่านี้เป็นอาคารชั้นเดียวแบ่งเป็น 2 ส่วนบริการ ชื่อคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถให้บริการนวด อบ ประคบและการจ่ายยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค และส่วนของคลินิกกายภาพบำบัดซึ่งให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอเกาะสีชังได้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ และได้ใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยและจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้ที่มาใช้บริการ