HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดโครงการตำรวจรักน้องอาชีวะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง.ผบก.ภ.จวฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตำรวจรักน้องอาชีวะ จัดโครงการโดย สภ.แสนภูดาษ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) และกต.ตร สภ.แสนภูดาษ นำโดย พ.ต.อ จิรวัฒน์ ยอดกระโหม ผกก.สภ.แสนภูดาษ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) นายวิเชษฐ์ ยิ่งยง ประธานฯกต.ตร.สภ.แสนภูดาษ สืบเนื่องจากปัญหานักเรียนรวมกลุ่มทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันจากพฤติกรรมเริ่มจากใช้กำลังชกต่อยกันแย่งชิงสัญลักษณ์ของสถาบันที่ขัดแย้ง ลุกลามบานปลายไปจนถึงใช้อาวุธทำร้ายกันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเกิดความสูญเสียแม้กระทั่งประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังปรากฏตามข่าวโซเชียลจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็ก หากไม่มีการแก้ไขจนลุกลามบานปลายเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ยากต่อการป้องกันและปราบปรามและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 2 ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเล็งเห็นความสำคัญและมีนโยบายให้รีบเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วโดยแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันอาชีวะในพื้นที่

 

สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษโดยมีคณะกต.ตร.สภ.แสนภูดาษ มีนโยบายเชิงรุกในการป้องกันเหตุจึงจัดทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)จัดทำโครงการตำรวจรักน้องอาชีวะขึ้น โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อ..1.เพื่อให้นักเรียนเด็กอาชีวะลดอัตราการก่อเหตุปัญหาอาชญากรรมในกลุ่มทะเลาะวิวาทต่างสถาบันโดยมีการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ 2.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในสิ่งที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับการรักสถาบันmind-set ไปในทางที่ถูกต้อง3.เพื่อให้ตำรวจเป็นสื่อกลางในการพูดคุยปัญหาต่างๆแนะนำชี้แนะช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเด็กอาชีวะและสอดส่องพฤติกรรมรวมถึงป้องกันไม่ให้กลุ่มนักเรียนเป้าหมายไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษกับวิทยาลัยเทคนิคจุฬา(ลาดขวาง) ตำบลลาดฝางอำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.เพื่อสามารถควบคุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ไปก่อเหตุและหามาตรการเพื่อหาแนวทางการป้องกันเหตุ
โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้..สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษจัดให้ตำรวจผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละห้องที่รับผิดชอบดูแลเข้าไปตรวจเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาพบปะพูดคุยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อสอบถามพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันตามสถานที่ต่างๆเช่น วัด,เรือน,จำ,โรงเรียน, โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ห้อง 554 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. แสนภูดาษ 49 นาย

 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนักศึกษาที่ร่วมโครงการถึงการจัดกิจกรรมโครงการนี้ว่ามีประโยชน์อย่างไร นักศึกษากล่าวกับสื่อมวลชนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่มีที่ปรึกษาระดับห้องและระดับบุคคลมีปัญหาใดสามารถปรึกษาหารือได้สามารถพูดคุยใน LINE กลุ่มได้ทำให้เกิดความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และนักศึกษามีข้อกังวลหรือมีปัญหาใดก็สามารถพูดคุยผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรงหรือผ่านใน LINE กลุ่มได้เลย ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา