HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบ.ตร.เปิดอบรมเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อน ที่เกิดจากการฝึกอบรม

ข้อสังเกตของตำรวจแห่งชาติห่วงใยอันตรายจากความร้อนยังคงมีให้เห็นโครงการของตำรวจสอบสวนและเฝ้าระวังให้กับผู้สังเกตการณ์ คำเตือนจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ วันที่แจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาและสวัสดิการ ตร. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เปิดประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยพลต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจนายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก 109 นาย การประชุมจากวิทยากรวิทยากรที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพมาให้ความรู้ตรวจสอบวิธีการป้องกันการแจ้งเตือนอันตราย… ประสิทธิภาพของความร้อนที่แสดงถึงอันตรายต่อและการรับรู้ถึงการรับรู้

 

ผู้บริหารระดับสูงของตำรวจวิจารณ์ขอบคุณกองผู้บริหารการสืบสวนที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องจากส่วนสำคัญที่ผู้วิจัยทราบถึงสาเหตุที่เกิดจากหลายสาเหตุทำให้เกิดความร้อนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งผู้ปฏิบัติงาน บังคับบัญชาทุกนายต้องอาศัยกำลังพลที่มีความสำคัญกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่พร้อมหรือไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงไปถึงความประมาทเลินเล่อความสูญเสีย… ขึ้นอีกหวังว่าการเรียนการสอนจะต้องกำหนดมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยการลดความสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ