HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สาธาณสุขชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี เดินหน้าคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง-ด้อยโอกาส

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมองหนองปรือ ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ หลังได้เวลา นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี ก่อนที่ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง จะถวายความจงรักภักดีพร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา พื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในวันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วย และตาย อันดับ 1 ของสตรีไทย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,200 คน และเสียชีวิตประมาณ 4,800 คน หรือในทุก 2 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทย เสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 56 ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์ช้า จึงมักจะลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว

 

 

ในปี 2565 จังหวัดชลบุรี มีสตรี อายุ 30-70 ปี จํานวน 125,167 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ และเข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 710 ราย
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้า ระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย โอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถ ค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยมะเร็งเต้านมได้ถึงร้อยละ 90 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีในอำเภอบางละมุง ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการ ตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยข้าราชการ องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน และประชาชนสตรีทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนรังสีแพทย์จากโรงพยาบาลชลบุรี พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์อนามัยที่ 5 โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลวัด ญาณสังวราราม โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบางละมุง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางละมุง อำนวยความสะดวกด้าน การไฟฟ้า และเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุข ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ภาพรวมในวันนี้พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจ เดินทางเข้าร่วมการตรวจคัดกรองในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก มีรายงานเพิ่มเติมพบว่าหากเข้ารับบริการด้วยเครื่องมือตรวจชนิดเดียวกันกัยที่มูลนิธิกาญจนบารมีนำมาออกให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากถึง 10,000 บาท ขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่ 2,000 บาทขึ้นไป แต่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้ารับการตรวจถึง 3 ครั้ง ตามแต่ระยะเวลาและคิวที่รอการรักษาอยู่ ดังนั้นทางมูลนิธิกาญจนบารมี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 -27 ธันวาคมนี้ เวลา 8.00-14.00 น. เป็นต้นไป