HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกไก่ ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 #นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบ พร้อมด้วยนายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ รองนายก อบต.บางขวัญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สำหรับวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย
1. รถเข็นนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการ
2. ที่นอนลมแบบลอนใหญ่
3. เก้าอี้นั่งถ่าย
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม รวมถึงเพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้ ตลอดจนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

 

โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไปยังศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านในโรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน มีอุปกรณ์ฯให้ยืม จำนวน 15 รายการ ได้แก่
1. เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ
2. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา
3. เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา
4. ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม
5. รถเข็นนั่งคนพิการชนิดพับได้ ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการ
6. ที่นอนลมแบบลอนใหญ่
7. เก้าอี้นั่งถ่าย
8. รถเข็นนั่งถ่ายคร่อมกับชักโครก
9. เครื่องผลิตออกซิเจน
10. เครื่องดูดเสมหะ
11. รถนั่งคนพิการสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรง
12. รถเข็นนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้
13. รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ
14. รถเข็นนั่งปรับนอนได้สำหรับผู้ใหญ่
15. เตียงผู้ป่วยเฟาว์เลอร์แบบ 3 ไก่

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา