HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเมืองพัทยา มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้พนักงานสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

27 ธ.ค. 66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส นายสุรินทร์ ยิ้มใย สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี นายชูเกียรติ หนองใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อม นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับพนักงานสำนักข่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

โดยมี นายอนุวัฒน์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบ ป้องกันและระบายน้ำสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา

 

 

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การมอบข้าวสารอาหารแห้งให้พนักงานสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งแรงใจให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีต่อไป