HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม “สุขภาพดี ส่งสุข สู่ภูมิลำเนา”มอบความสุขให้ผู้เดินทางช่วงปีใหม่

โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจาก “สุขภาพดีส่งสุข สู่ภูมิลำเนา” จัดหน่วยแพทย์ตรวจความพร้อมสุขภาพก่อนการเดินทางเพื่อให้ความสุขอุ่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาล ตำรวจ พล.ต.ต. หญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการการ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ หญิง สิริกุล ศรีสง่า โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ. หญิงคนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ พ.ต. .อ. หญิงทัศนีย์ รวีภควัต นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ.ณัฐพล ปิตะนีละบุตรนายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ตำรวจอีกครั้งโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัยอีกใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ของกระทรวงคมนาคมซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจร่วม “สุขภาพดี ส่งสุข สู่ภูมิลำเนา” นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางให้พนักงานขับรถและประชาชน ที่มาใช้บริการเหมือนกัน

-ตรวจโรคทั่วไปวัดความดันวัดไข้ -ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด (ตรวจ ATK) -แจกพิมเสนน้ำ -แจกยาสามัญประจำบ้าน -มอบความสุขดนตรีโดยวงดนตรี PGH Band

 

 

นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยังคงมอบยาและตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับการรถไฟของนายสุขใจเจริญผลรองผู้บัญชาการฝ่ายด้านแผนพัฒนาฝ่ายสนับสนุนเดินรถเป็นผู้มอบมอบ

การออกหน่วยแพทย์อย่างต่อเนื่องครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับผู้ใช้บริการอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาใช้บริการมากกว่า 80 รายการพร้อมขอบคุณนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผู้บริหารและพนักงานที่มาให้บริการตรวจสอบสุขภาพในส่วนนี้

จากการสำรวจร่างกายพบกับผู้มาใช้บริการบ่อยๆ มีอาการปวดศรีษะเป็นไข้ปวดตามกล้ามเนื้อและภาวะความดันสูง ซึ่งแพทย์ให้การรักษาให้ยาลดอาการในเบื้องต้นพร้อมวิธีการแนะนำโรค

 

.ต.ท.ทวีศิลป์ วิทาสตรอน นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลเวชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ฟังก์ชั่นเรื่องความพร้อมของสุขภาพก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่รายงานนำทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพ และแจกยาประจำตัวต่อการเดินทางเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ องค์กร และโรงพยาบาลตำรวจ แจ้งประกาศ