HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 3

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยเทศบาลตำบลหลักห้า ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุพร้อมเครือข่ายผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมผู้สูงอายุรอบด้าน ซึ่งจัดทั้งหมด 3 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 170 คน นำโดยนางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหลักห้า

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา