HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทราจัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาคประชาชน เพราะผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมาก ผู้ป่วยจะมีการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมอง เพียงขาดออกซิเจน 4 นาที จะส่งผลให้มีภาวะสมองตายได้ ดังนั้น ผู้ที่พบผู้ป่วยเป็นคนแรก คือประชาชน หากประชาชนมีความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องและรวดเร็วก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยรอดชีวิต กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง หรือช่วยให้ผู้ป่วยมีระยะเวลาก่อนได้รับการส่งต่อไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินมีความปลอดภัย

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ถูกต้อง ถูกวิธี เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างผู้มีความรู้แม้เพียงหนึ่งคนเพื่อต่อยอดไปสู่การช่วยชีวิตคนในครอบครัว ญาติมิตร หรือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจำนวน 60 คน รับฟังบรรยายเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และแบ่งกลุ่มเวียนฝึกปฏิบัติ ฐานที่ 1 ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 2 ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ฐานที่ 3 ฝึกปฏิบัติการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

บุญเสริม ตันวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา