HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกอบต.คลองกิ่วเข้าเป็นตัวแทนร้องคัดค้านให้ยกเลิกทำผังเมือง ขยายถนนกลางตลาดหัวกุญแจผ่านทางจังหวัดชลบุรีหลังจากชาวบ้านหวั่นกลัว ไม่มีที่ทำกิน

ที่ห้องประชุมพระพิพิธโภคัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายก อบต.คลองกิ่ว พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการทำผังเมือง กับทางนายชัยพร แพภิรมณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่จะมีการขยายถนนในตลาดหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในอนาคต ที่ได้มีการนำผังเมือง ส่งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วเกิน90วันและทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้มีการสรุปว่า ไม่สามารถที่จะคัดค้านได้ ทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวล กลัวว่าต่อไปจะได้รับความเดือดร้อน จากที่จะถูกเวณคืน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ทำมาหากิน

ทางนายชัยพร แพภิรมณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในการรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้ภาษาราชการ ทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจ ซึ่งการทำผังเมือง เพื่อรองรับการแออัดในอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก 5 – 10 ปี ที่ต้องมีการทำเตรียมไว้ก่อน ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิน90วันไปแล้วไม่สามารถที่จะยื่นคัดค้านได้อีก แต่ความจริงแล้วสามารถทำหนังสือคัดค้านได้อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่อยากให้วิตกกังวลอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งจะให้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีนำหนังสือที่ได้รับในครั้งนี้ส่งไปให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหากมีการขยายถนนด้านนายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายก อบต.คลองกิ่ว กล่าวว่า ในวันนี้ ได้พาชาวบ้านจากเขตอบต.คลองกิ่วและเทศบาลตำบลหัวกุญแจมายืนหนังสือการคัดค้านของผังเมืองรวมบ้านบึงที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการทำผังเมืองในเรื่องเส้นทางหลังจากที่ทางคณะกรรมมาธิการและผังเมืองว่ามีเรื่องของข้อกฎหมายไม่สามารถรับพิจารณาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านได้ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านคลายปัญหาจึงเป็นสาเหตุที่มีการเรียกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยมาประชุมกันในการเสนอความคิดเห็นผ่านทางจังหวัด ที่จะมีการทำขยายถนนกลางตลาดหัวกุญแจ จาก 8 เมตร เป็น 12 เมตร ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านอยู่ไม่ได้ และที่ทำอาชีพค้าขาย ก็จะไม่มีที่ทำกินไปด้วยถึงรัฐจะมีการชดเชยค่าเวนคืนแต่ชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้ว