HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีพลังบวก หัวใจจิตอาสา แบ่งปันสร้างสุข

ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีพลังบวก หัวใจจิตอาสา แบ่งปันสร้างสุข” โดยมีนายเอกรัตน์เมนะคงคาประธานเครือข่ายผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในนามของคณะทำงานโครงการ”สัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรีพลังบวกหัวใจจิตอาสาแบ่งปันสร้างสุข”คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานราชการ และเครือข่ายผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ

 

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น เพิ่มพลังบวกให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สุขภาพจิตแจ่มใส โดยกระบวนการดนตรีพลังบวกผ่านกิจกรรมร้องเพลง การเต้น และการเล่นดนตรี การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าโครงการประกอบด้วย เครือข่ายผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 11 อำเภอ โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ดนตรีพลังบวกจิตอาสา และความสุขผู้สูงอายุ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 240 คน