HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อัสสัมชัญศรีราชาแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ80ปี เตรียมจัดกิจกรรมฉลองอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.ณ CARIBBEAN ROOM โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา และนายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมการแถลงข่าวการฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 80th Anniversary Assumption College Sriracha “Shaping the Present for a Brighter Future” 1944 – 2024 โรงเรียนสสัมชัญศรีราชาจากโรงเรียนกลางป่า พัฒนาเป็นอุทยานการศึกษา สู่การเป็น “เพชรบูรพา” อันร่มรื่นตระการตาบนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกผลิตเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลทรงคุณค่าต่อสังคมไทยในอนาคต

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นโรงเรียนลำดับที่ 5 ใน 17 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2484 ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้อพยพนักเรียนบางส่วนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาที่ทำการเรียนการศรีราชา เมื่อสงครามสิ้นสุดลง จึงเปิดทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ต่อมาได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 โดยมี ภราดาเทโอฟาน (ซิน บุณยานันทน์) ผู้บุกเบิกโรงเรียน เป็นอธิการท่านแรก ปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนักเรียนชายและหญิง ประเภทประจำและไปกลับ มีนักเรียน จำนวน 4,251 คน มีครูไทย จำนวน 266คน ครูต่างชาติ 75 คน เจ้าหน้าที่และพนักงาน จำนวน 188 คน รวม 529 คน

ปีการศึกษา 2567 เป็นวาระ 80 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของบรรพชน ความภูมิใจในเกียรติประวัติของสถาบัน และเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงการสืบสานพัฒนา
โรงเรียนแห่งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมฉลองครบ 80 ปีที่หลากหลาย และมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการจัดการศึกษา ที่จะเชื่อมต่อคุณค่าแห่งอดีตกับปัจจุบัน ส่งต่อสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต ด้วยความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ และสืบทอดเจตนารมณ์อันแน่วแน่ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาไว้ตราบนานเท่านาน

 

 

 

 

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กล่าวว่า กิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่โรงเรียนจะจัดขึ้นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีร ซา แบ่งเป็น 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อาทิ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดบรรพชาสามเณร การจัดเทศน์มหาชาติ ศาสนาคริสต์ พิธีมิสชาบูชาขอบพระคุณเพื่อ
โมทนาพระคุณพระเจ้า โอกาสครบรอบ 80 ปี อัสสัม ชัญศรีราชา และศาสนาอิสลาม อาทิ การจัดละหมาด และกิจกรรมสำหรับนักเรียนมุสลิม
2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ กิจกรรม อสช.อาสาช่วย และรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาตามรอยนักบุญมงฟอร์ต การบริจาคโลหิต การรับบริจาคสิ่งของ มอบทุนการศึกษา มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อผู้ที่ด้อยโอกาส
3) กิจกรรมด้านกีฬาและดนตรี อาทิ การแข่งขันฟุตบอล ACS FOOTBALL INVITATION 2024 การแข่งขันตะกร้อ ACS TAKRAW INVITATION 2024 การแข่งขันโบว์ลิ่ง มหกรรมคอนเสิร์ต ACS SUMMER CONCERT
4) กิจกรรมด้านวิชาการ อาทิ งานวันวิชาการ การแข็งชันทักษะ การเสวนาทางวิชาการ ประกวดภาพยนตร์สั้นของนักเรียน
5) กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ การปลูกป่า ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ
6) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อาทิ หนังสือที่ระลึก ประกวดตราสัญลักษณ์โอกาส 80 ปี การจัดทำวีดีทัศน์
7) การจัดทำอนุสรณ์สถาน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ พิธีเสกอาคารหอพัก “St. Joseph Dormitory” การปรับปรุงสนามสิรินธร
8) กิจกรรมจัดหารายได้ อาทิ การจัดทำของที่ระลึก และจำหน่ายเพื่อหารายได้ การมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา กล่าวว่า ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา จะร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม คืนสู่เหย้า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การเสวนาทางวิชาการ และก็จะมีกิจกรรมระหว่าง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน แนะนำด้านการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาต่อ ประสบการณ์ชีวิต ของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน