HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทราจับมือภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ศาลาจตุรมุข และบริเวณโดยรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย กำพลสิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชกาน เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการแสดงความสามารถ การแสดงเต้นประกอบดนตรี การเล่นเกมชิงของรางวัล รวมถึงบูธกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำสิ่งของ อาหารเครื่องดื่มมาร่วมภายในงาน โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากท่ามกลางความสุขและเสียงหัวเราะ โดยการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การแสดงของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรม TO BE NUMBER ONE การออกบูธจัดกิจกรรม การมอบของขวัญของรางวัล อาหารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เด็กที่มาร่วมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา