HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มหัศจรรย์วันของหนู

เมื่อเวลา10.30น.ของวันที่ 13 ม.ค. ที่บริเวณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชานายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน และสมาชิก อบต.บ่อวิน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567มหัศจรรย์วันของหนู โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จึงได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เสริมสร้างปัญญา เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีต่อเด็กที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป สมกับคำขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญ ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ เล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล การสาธิตการป้องกันภัย กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และมีการมอบของขวัญ การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงานซึ่งได้รับความร่วมมือ จากบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มองค์กรต่างๆ โรงงาน ต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก