HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่ยะลาและปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อม พล.ต.ต.หญิง รชยา บุรพลพิมาน ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมทีมโฆษก ลงพื้นที่ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เยี่ยมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ของโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ซักถามการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข และเยี่ยม ด.ต. ประเสริฐ ผิวละออ อดีต ผบ.หมู่ (ป) สภ. หนองจิก ที่เคยได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กำลังใจ พร้อมมอบตะกร้าสิ่งของ โดยมี พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9/ พ.ต.อ.ปกรณ์ วะศินรัตน์ รอง ผบก.นต. รพ.ตร.ปฏิบัติหน้าที่ หน.ยส.รพ.ตร.ให้การต้อนรับ

 

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า พล.ต.ท. ทวีศิลป์ ห่วงใยข้าราชการตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนาย เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน กว่า20ปี ส่งผลต่อสุขภาพจิต และร่างกาย กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตที่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษผ่านโครงการ “Depress We Care” ซึมเศร้าเราใส่ใจ โดยนักจิตวิทยาโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ให้คำปรึกษา แนะนำสุขภาพจิต แก่ผู้เข้ารับบริการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมครอบครัว ขณะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล เดินทางมาปรึกษา หรือมาตรวจประเมินเพิ่มเติม และยังมีข้อจำกัดในการเดินทางไปโรงพยาบาล จึงนำระบบการรักษาแบบทางไกล หรือ Telemedicine มาใช้ ซึ่งเป็นการให้บริการโดย Video call สื่อสารผ่านทั้งภาพและเสียง ช่วยให้วิเคราะห์สภาพจิตใจได้ดีกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว สามารถใช้แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง และให้การบำบัดรักษาได้ทันที ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ อีกทั้งขณะให้บริการสามารถใช้ภาพฉายประกอบการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต สามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งลดการสูญเสียบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากการฆ่าตัวตายได้