HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 18 ม.ค. 2567 ที่ศาลาจัตรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าตั้งแต่นั้นมา ไม่มีข้าศึกใดกล้ามารุกรานชาติไทยนานถึง 150 ปี ซึ่งวันที่พระองค์มีชัยชนะนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2135 แต่เดิมนั้นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เรียกกันว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และทางกองทัพไทยได้กำหนดให้เป็น “วันกองทัพไทย” ด้วย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหม่ให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่ 25 มกราคม โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา