HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.คัพ” ครั้งที่ 22 ทีมนักฬา 57 ทีมร่วมคว้าชัย ชิงแชมป์ถ้วย ประจำปี 67

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.คัพ” ครั้งที่ 22 มัหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชนและประชาชน ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์) โดยนางสาวนารี เทพสุภรณ์กุล ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬารายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการกีฬาฟุตบอล มาตั้งแต่ปี 2544 และจัดต่อเนื่องจนถึงครั้งนี้ เป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 22 โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาและใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่
1.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี มีทีมสมัคร 9 ทีม
2.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีทีมสมัคร 12 ทีม
3.รุ่นประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป มีทีมสมัคร 15 ทีม
4.รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไป มีทีมสมัคร 13 ทีม
5.รุ่นอาวุโสอายุ 55 ปีขึ้นไป มีทีมสมัคร 8 ทีม รวมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกประเภท 57 ทีม

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา