HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ 4 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้สนองพระบรมราโชบายดังกล่าว โดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

โดยผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางสาวกมลรัตน์ บัตรสูงเนิน ผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา