HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ตรวจการคัดเลือกทหารออนไลน์ประจำปี มทบ. 14 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะปฏิบัติภารกิจตรวจการคัดเลือกทหารออนไลน์ หรือทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ ประจำปี 2567

ที่ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี พลเอกอุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนำคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับสมัครและคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 โดยถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นคณะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังสรุปภาพรวมการตรวจคัดเลือกทหารออนไลน์ หรือทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 มียอดเปิดรับหน่วยในพื้นที่ 23 หน่วย ผลัดที่ 1/67 จำนวน 1,386 คน ยอดผู้สมัครจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน795คนโดยได้ทำการคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและตรวจสภาพร่างกายมาเป็นครั้งที่ 5 มีจำนวนผู้สมัครเข้ามาคัดเลือก 657 คน

ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับใบรับรองผลการตรวจคัดเลือกและจะเข้ารายงานตัวผลัดที่ 1/67 ในอีก 3 เดือนที่จะถึง โอกาสนี้ คณะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้แนะนำให้หน่วยพิจารณาความสะดวกล่วงหน้าตามเหมาะสมกับผู้เตรียมเข้ารายงานตัวทั้งเรื่องความเป็นอยู่ครอบครัววุฒิการศึกษาหรือเปิดOpenhouseพบปะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณที่ได้สนับสนุนบุตรหลานให้เข้ามารับราชการทหารโดยกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกจะดูแลรับผิดชอบให้ผู้ที่มีใจรักการเป็นทหารให้มีความมั่นคงสู่การรับราชการเป็นทหารอาชีพ หรือต่อยอดวุฒิการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีในอาชีพอื่น ตลอดจนช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูและบำบัดในส่วนของผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องยาเสพติดเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมไทย