HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมแสดงความยินดี งานครบรอบ 3 ปี TOP NEWS และก้าวเข้าสู่ปีที่ 4

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมชาย ส่งเสริม หัวหน้างานการตลาดและลูกลูกค้าสัมพันธ์ รักษาการ ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศ พรัอมหัวหน้างานสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในงานครบรอบ 3 ปี TOP NEWS ก้าวสู่ปีที่ 4 TOP NEWS ViSION 2024 ข่าวจริง เพื่อสังคมที่ดีกว่า โดยคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล และธีระ ธัญไพบูลย์ ผู้ประกาศข่าว ณ สถานีข่าว TOP NEWS (ธนาซิตี้)