HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพร้อมกาย พร้อมใจ เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลจัดการสุขภาพภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกาย พร้อมใจ เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลจัดการสุขภาพภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการดูแลจัดการสุขภาพภาวะฉุกเฉิน ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลจัดการสุขภาพภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา