HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ภาครัฐประชาชนรวมพลังจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดสัมปทวนใน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดไชยพฤฒาราม หรือวัดสัมปทวนใน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีพระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย พระอาจารย์สมชาติ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดสัมปทวนใน ส.ส ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส แบบบัญชีรายชื่อฉะเชิงเทราพรรครวมไทยสร้างชาติ นายมติชน ชูทับทิม ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ่ายศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวรรณา รอดพิทักษ์ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา สจ.สุรชัย โชคชัยอำนวยพร สจ.จำรัส พุทธรักษา เลขานุการนายกอบจ.ฉช ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียงเข้าร่วมภายในงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ของงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อนำจัตุปัจจัยไปสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารหลังคาทรงโค้ง) เพื่อปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาพุทธ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ภายในงาน ต่างก็เต็มไปด้วยซุ้มอาหาร-คาวหวาน นานาชนิด ที่พุทธศาสนิกต่างนำเมนูอาหารต่างๆ ตลอดจนขนมหวานและเครื่องดื่ม มาบริการให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงาน ได้รับประทานกันอีกด้วย ยอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้จำนวน 2,513,074 บาท

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา