HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผอ.ชลประทานสุรินทร์ ยืนยัน น้ำยังมีปริมาณที่พอใช้ตลอดปี แม้กรมอุตุฯ เตือนปรากฏการณ์เอลนีโญ ปีนี้รุนแรง

วันที่ 3 ก.พ. 2567 นายสมชาย อังสิริลาวัลย์ ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝายชะลอน้ำบ้านอาลี ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตบริเวณห้วยลำพอกและทุ่งหนองมนต์ พร้อมกับออกตรวจบริเวณพื้นที่ฝายกักเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วพัฒนา โดยนายสมชายฯได้กล่าวว่า สถานการณ์น้ำโดยภาพรวมทั้งจังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ดูแลและรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วไปในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ทั้งหมด 16 อ่าง ปัจจุบันนี้ มีน้ำอยู่ประมาณ75 เปอร์เซ็นต์ ของภาพรวมทั้งจังหวัดตามอ่างต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

โดยที่บ้านเกาะแก้วจริงๆแล้ว เขาเรียกว่าฝายบ้านเกาะแก้ว ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำ เพราะตรงนี้เป็นการทดน้ำในลำห้วยเก็บน้ำในลำห้วยเพราะเป็นเวิ้งและใหญ่หน่อยและในช่วงนี้ลดลงโดยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งหรือประมาณ 2 วันลดลงประมาณ 1 ซ.ม.หรือ 2 วันต่อ 1 ซ.ม.ก็แล้วแต่พื้นที่ผิวน้ำอย่างอ่างเก็บน้ำลำพอก ลดลงเยอะหน่อย เพราะพื้นผิวเขากว้างก็อาจจะลดลงทุกวันวันละ 1 เซ็นต์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่างอ่างเก็บน้ำลำพอก ,อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (สะ-เน่ง),อ่างเก็บน้ำอำปึล อางเก็บน้ำห้วยแก้ว ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำพวกนี้ เราจะมีการปลูกข้าวนาปรังปลูกพืชครั้งที่ 2 แผนของเราอย่าง เช่นอ่างเก็บน้ำลำพอก เรามีแผนว่า จะปลูกข้าวนาปรังให้อยู่ประมาณซัก 1 พันไร่ ปัจจุบันนี้พี่น้องเราที่ปลูกกัน ก็ปลูกเกินมาถึง 2 พันไร่ แต่เกินมาเกือบ 3 พันไร่ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทางเราก็เลยได้แจ้งไปยังผู้ใช้น้ำและกลุ่มเจเอ็มซี แต่ละอ่างช่วยให้ใช้น้ำให้ประหยัด จากการวิเคราะห์อ่างเก็บน้ำต่างๆที่มีอยู่ก็สามารถรองรับฤดูแล้งที่จะถึงนี้ได้ ถึงแม้ว่ากรมอุตุวิทยาได้แจ้งจะมีเหตุการณ์เอลนีโญในปีนี้ถึงรุนแรง แต่สถานการณ์น้ำ ณ เวลานี้ตามอ่างต่างๆสามารถและเตรียมน้ำไว้ในระบบนิเวศน์วิทยาและอุปโภคบริโภคให้กับพ่อแม่พี่น้องตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ได้ตลอดทั้งปีทุกอ่าง แต่ขอให้พี่น้องเราขอให้คลายกังวลเรื่องนี้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขอให้การใช้น้ำกันอย่างประหยัดและอย่าประมาทและให้ฟังข่าวจากของทางราชการว่าโดยทางชลประทานสุรินทร์จะแจ้งข่าวให้เป็นระยะๆให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

ด้าน นายวิรุต ตรียวง นายอำเภอสำโรงทาบ ซึ่งเพิ่งย้ายมาจากที่ทำการปกครองอำเภอธารโต จ.ยะลา ได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่จะมาถึงนี้ โดยมีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทองถิ่นของอำเภอ จำนวน 10 อบต.ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับการเตรียมการบรรณเทาสาธารณภัย ถ้าหากมีหมู่บ้าน ตำบลใดมีปัญหาเรื่องน้ำไว้อุปโภคบริโภค ทางอำเภอก็จะได้กำชับไปยัง อบต.ต่างๆให้เตรียมนำน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน.

 

 

 

 

นพรัตน์ กิ่งแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุริทน์ รายงาน