HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน จัดงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปี รวมพลังใจสู่นูรุ้ลอิสลาม ครั้งที่ 19 เพื่อหารายได้ ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ของทางมัสยิดฯและการศึกษา

เมื่อเวลา18.00น.ของวันที่ 3 ก.พ. ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้เข้ามัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน โดยภายในงานมี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สมาชิกอบต.บ่อวิน พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตำบลบ่อวิน และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปีครั้งที่19 ในครั้งนี้ ซึ่งทางนายนรินทร์ กาญจนะ อิหม่ามประจำมัสยิดได้ให้การต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานการกุศลในครั้งนี้โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยในงานได้มี นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิก อบจ.ชลบุรีคณะผู้บริหารอบต.บ่อวินและสมาชิก อบต.บ่อวิน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ่อวิน เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งทางมัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน

จัดงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปีของมัสยิด ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อหารายได้ ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ของทางมัสยิดฯ ค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา และไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารของมัสยิดให้กว้างขึ้น ในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ในการจัดงานจะมีกิจกรรม การจำหน่ายอาหาร หวาน – คาว ของกลุ่มแม่บ้าน ในเขตมัสยิด ให้กับพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาในงานดื่มน้ำชาการกุศล ได้รับประทานกัน โดยรายได้จากการขายอาหารนั้น ทางพ่อค้า แม่ค้า ได้มอบให้กับทางมัสยิดไว้ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ซึ่งทางอบจ.ชลบุรีมอบเงินสนับสนุน การจัดงาน500,000 บาท อบต.บ่อวินมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน60,000 บาทนายสุระ กลั่นด้วง สมาชิก อบจ.ชลบุรีมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน5,000บาท นายชาคริส จิตต์รัตนธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน10,000 บาท ซึ่งภายในงานได้มีพี่น้องชาวมุสลิม จำนวนมากพากันเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้