HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก แห่ร่วมเทศกาลนกกระเรียน ประจำปี 2567 อย่างคึกคัก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานนำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมทำกิจกรรมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จำนวน 10 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศน์ และความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม และเปิดเทศกาลนกกระเรียน ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ุไทยให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน ซึ่งภายในงานมีทั้งการเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การสร้างสรรค์งานศิลปะแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมสารคดีกลางแปลงที่จะบอกเล่าเรื่องราวว่า ธรรมชาติเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

 

 

 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ในนามขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หน่วยงานมีพันธกิจในการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของนกกระเรียนไทย ที่เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงไอยูซีเอ็น รวมถึงเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และเคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทย

 

 

 

 

 

โดยนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 10 ตัว มาจากการเพาะเลี้ยงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพันธมิตรทางวิชาการเพาะเลี้ยง ฝึกและปรับพฤติกรรมให้มีสัญชาตญาณระวังภัย พร้อมกลับสู่ธรรมชาติ โดยการจัดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 แล้ว หลังดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ที่ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ปล่อยนก เนื่องจากมีศักยภาพและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมในการอยู่รอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่านกกระเรียนที่ปล่อยไป จำนวน 156 ตัว ประมาณ 70 % สามารถอยู่รอด ทำรัง วางไข่ และมีลูกในธรรมชาติได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญของการอยู่รอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มาจากการที่มีความร่วมมือของเครือข่ายอนุรักษ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นที่ช่วยกันดูแล และหวังว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยจะกลับมามีจำนวนประชากรที่เหมาะสม ไม่เกิดภาวะเลือดซีด สามารถตั้งต้นสายพันธุ์ขึ้นใหม่ในธรรมชาติได้หลังจากสูญพันธุ์ไปกว่า 30 ปี.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ทีมข่าวภูมิภาค จ.บุรีรัมย์