HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จิตอาสาเมืองเลย ใช้ใบอ้อยอัด สร้างฝายชะลอน้ำ ลดปัญหา PM 2.5

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ก.พ. 2567 ณ ฝายน้ำบ้านเจริญสุข ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานของจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการ”สร้างฝายชะลอน้ำโดยใช้ใบอ้อยอัดก้อน” มี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศบาลตำบลนาดินดำ นายจีราวิชช์ สุวรรณสนธ์ กำนันตำบลนาดินดำ ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสาฯร่วมโครงการจำนวนมาก

 

 

 

 

นายจีราวิชช์ สุวรรณสนธ์ กำนันตำบลนาดินดำ เปิดเผยว่า เนื่องจากลำห้วยนี้เกิดมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนภูเขาและไหลลงสู่ลำด้วย ผ่านเรือสวน ไร่นา ของประชาชน เกิดปัญหาน้ำไหลหลากและเข้าท่วมในฤดูฝน และเกิดปัญหาภัยแล้งในหน้าหนาว-หน้าร้อน เนื่องจากน้ำในลำด้วยจะไปรวดเร็วลงสู่อ่างเก็บน้ำขี้เบ้าที่บริเวณบ้านเจริญสุข หมู่ 8 ต.นาดินดำฯพื้นที่ไดรับประโยชน์ในการทำการเกษตรคือหมู่ 1 ,8 ,12 และ14 ของ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

 

 

 

 

นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีของจิตอาสาพระราชทานในการสืบสาน ศึกษา ต่อยอดสร้างความสุขร่วมกันในหลายด้าน ซึ่งปัญหาน้ำท่วมและ-ภัยแล้งจังหวัดเลยประสบทุกปี เพราะมีที่สูงจำนวนมากน้ำไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำเร็ว จึงจำเป็นต้องมีฝายชะลอน้ำนี้ขึ้น จึงหวัดมีมีประกาศและคำสั่งร่วมรักษาป่า ห้ามเผ่าป่า เผาอ้อย ตกซังพืช เผาริมถนนข้างทาง เนื่องตากมีเกษตรกรปลูกอ่อยจำนวนมากแต่ละปีมีอ้อยเข้าโรงงานทั้งสองแห่งของจังหวัดเลยประมาณ 500,000 ไร่ ในฤดูหีบอ้อยปี 2566 เกษตรกรเผ่าไร่อ้อยถึง 27 % มาปี 2567 ณ วันนี้ยังไม่ถึงการปิดหีบอ้อยก็เผาไปแล้วกว่า 10 % จึงมีประกาศห้ามพร้อมวางมาตรการพร้อมบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน โดยให้ตัดอ้อยสดป้อนโรงงานและนโยบายใช้รถตัดอ้อยแทนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงจะได้ไม่ต้องถูกตัดค่าความสดความหวานของอ้อย ราคาก็จะดีกว่าอ้อยที่เผาก่อนตัด แน่นนอน อีกทั้งยังลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดภาวะโลกร้อน ผืนป่าก็จะไม่ไฟลุกลามเข้าไป อีกด้วย การนำใบอ้อยมาทำฝายชะลอน้ำจึงเกิดประโยน์มากดังกล่าว.

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย