HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รพ.ตำรวจ จัดกิจกรรม “มอบโลหิตด้วยหัวใจ ส่งต่อความรักที่ยิ่งใหญ่ สร้างการให้ไม่สิ้นสุด”

โรงพยาบาลตำรวจ และธนาคารเลือด รพ.ตร. ร่วมกับผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่น 46 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก นำเสนอ “การให้โลหิตด้วยหัวใจส่งต่อความรัก สร้างการให้แสงสว่างไม่สิ้นสุด”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรมอาคารมหาภูมิพลานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ ตำรวจโรงพยาบาล และธนาคารเลือด โรงพยาบาล ตำรวจ ร่วมกับผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่น 46 ต้อนรับเดือนแห่งความรักที่บริจาคโลหิตภายใต้ชื่อกิจกรรม “การให้โลหิตด้วยหัวใจส่งต่อความรักสร้างการให้ความร้อนไม่สิ้นสุด” คุณกริช อิทธิโชติกรเป็นผู้บริจาคโลหิตตำนานของงานวันนี้

ผู้บริจาคโลหิต ลงทะเบียนจำนวนมาก โดย พล.ต.ต.พงศ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับบัญชาการจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาในบันทึกตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 25 นายบริจาคโลหิต และกำลังพลจากศูนย์การนำการใหญ่จิตอาสาทานจำนวน 15 นายและมีนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และประชาชนบริจาคโลหิตจนถึงปัจจุบัน กว่า 60 ราย

พ.ต.อ. หญิง ศิริกุลกรองขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตเพราะการบริจาคโลหิต 1 คนสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 3 คนซึ่งผู้บริจาคโลหิต 5 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 รับเสื้อ T – shirt รุ่นเดือนแห่งความรักเป็นจุดและเสียงบริจาคโลหิต ปกติในวันบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดในวันเวลาผู้อำนวยการ ณ อาคาร มภร. ชั้น 7 เวลา 8.00 – 16.00 น. โอกาสนี้ พ.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท จากเพดานหลักสูตรผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูงหรือบตส. 46 นำโดย พล.ต.ต. เขมรินทร์ หัสสิรินำมาใช้รุ่นบตส. 46 พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล ผู้บังคับบัญชากองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อนำไปใช้กับเสื้อ เสื้อยืดจำนวน 700 คนรุ่นเดือนแห่งความรักมอบให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุก คน

 

 

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสื่อสารองค์กรและโรงพยาบาลตำรวจ