HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าแปดริ้วสั่งตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดยับยั้งปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดน้ำหนักของรถบรรทุก

(6 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. บนถนนทางหลวงสาย 3304 และ 3122 บริเวณหน้าโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้ นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ บูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโพธิ์ ปลัดอำเภอ และสมาชิก อส.อ.บ้านโพธิ์ จัดตั้งจุดตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่ ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบของรถ การต่อเติมดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน ตรวจสอบการชำระภาษีรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ และตรวจควันดำ ( PM2.5 ) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และขับรถด้วยความเร็วในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ .เริ่มตั้งเวลา 09.00 – 12.00 น.

รายงานผลการปฏิบัติ
– ตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 22 คัน ไม่พบว่ามีรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
– ยึดรถจักรยานยนต์ไว้เพื่อตรวจสอบจำนวน 1 ราย
– ออกใบสั่งในระบบ ptm จำนวน 10 ราย
-ไม่คาดเข็มขัด 3 ราย
-ไม่สวมหมวกนิรภัย 1 ราย
-ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 4 ราย
-ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 ราย
-บรรทุกสูงเกินกำหนด 1 ราย และจะดำเนินการตั้งด่านจุดสกัดและตรวจตรวจสอบน้ำหนักเป็นระยะๆของการจัดการเบื้องต้นตามที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเป็นจำนวนมาก

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา