HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนอนุบาลเบตงใช้เทคโนโลยีดึงชุมชนเข้าร่วมมาตรการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมและมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษาและให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม2567 ที่ผ่านมานั้นนายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เปิดเผยว่า การยกเลิกมติ ครม.ให้ครูยกเลิกการเข้าเวรยามนั้น นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นพื้นที่ยังไม่ค่อยปลอดภัยของคณะครูโดยเฉพาะครูผู้หญิงถ้าหากคุณครูมาอยู่เวรยามนอกเวลาราชการ เช่นตอนค่ำ วันหยุดเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดชดเชย ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเสี่ยงกับคุณครู ซึ่งการยกเลิกเป็นสิ่งที่ดี แต่จะมีผลกระทบบ้างสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนแออัดหรือปัญหาของขโมยหรือว่าปัญหายาเสพติด อาจะเข้ามางัดแงะ ถ้าทรัพย์สินเป็นของทางราชการในโรงเรียนได้ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจเวรยามตลอดเวลาก็ไม่ได้ คือก็จะมาเป็นครั้งคราว เพราะว่าภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็มีเยอะ หากจะกังวลเรื่องเวรยามก็กลัวครูจะไม่ปลอดภัยซึ่งในการยกเลิกนับเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งการแก้ปัญหา

 

โดยให้ชุมชนจัดประชุมปรึกษาหารือให้หน่วยงานให้ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมาช่วยกันเป็นหูเป็นตา ส่วนทางโรงเรียนก็มีมาตรการโดยจะใช้กล้องวงจรปิดใช้เทคโนโลยีมามีส่วนที่จะมาดูแลความปลอดภัย ทรัพย์สินทางราชการโดยจะลิงค์กับมือถือของครู โดยทำการตรวจตราเวรยาม ดูแลทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็รายงานเข้ามาในกลุ่มครูที่ตั้งไว้

ในส่วนของอัตรานักการภารโรงไม่ควรที่จะเรียกคืนตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอัตราจ้างหรือลูกจ้างประจำมันเป็นสิ่งจำเป็น เพราะโรงเรียนจะต้องมีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนและต้องมีคนอยู่เวรยาม ซึ่งนักการภารโรง ก็เหมือนคนในชุมชนที่จะมาเป็นหูเป็นตาให้กับครู ทรัพย์สินทางราชการ หากยกเลิกตำแหน่งนักการภารโรงออกไปคิดว่าไม่เหมาะสม ควรจะเอามาเพิ่มด้วยซ้ำเพราะบางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางที่ไม่มีอัตรากำลังนักการภารโรงเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจำไม่มีเลย เพราะว่าลูกจ้างประจำที่เคยบรรจุปลดเกษียณก็จะไม่ได้ตำแหน่งนักการภารโรงคืนหากมีจ้างนักการภารโรงเป็นคนในพื้นที่จะเป็นอัตราจางชั่วคราวหรือจ้างประจำเป็นสิ่งที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ครูต้องอยู่เวรยามทีต้องเสี่ยงกับความไม่ปลอดภัย ส่วนที่โรงเรียนมีนักการภารโรงที่โรงเรียนจ้างเอง 1 คนและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ้าง อีก 1 คน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้ประชุมหารือร่วมกันวางแผนกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว

เจษฎา สิริโยทัย / จ.ยะลา