HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปกครองอำเภอสังขะ บูรณาการร่วมหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ กำชับห้ามเปิดเกินเวลา และห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21.00 น. นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะพร้อมด้วย​ นางสงกรานต์​ โอฆะพนม​ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสังขะ​ นางสาวณิชาภา​ พัวพัฒนโชติ​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์​ ผู้แทน​ สส.ล้ำเลิศ​ พัวพัฒนโชติ​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์​ เขต​6​ นายวัชชิระ ไชยเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสังขะ นางสาวนิตยา ศรีงาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขะที่ 8 ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสังขะ​ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขะ​ ชุดปฏิบัติการตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฯ(ผรส.) ร่วมจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมทุกรูปแบบ พร้อมนี้ได้ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านค้าคาราโอเกะ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่อำเภอสังขะ กวดขันพนักงาน และผู้เข้าไปใช้บริการไม่ให้มีการเสพยาเสพติดในสถานประกอบการ กำชับการใช้เสียงไม่ให้ดังเกินกฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาเปิด-ปิด ตามที่กฎหมายกำหนด เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

 

 

นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า การตรวจตราความสงบเรียบร้อยในวันนี้ เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย คือ 1.ตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย ทั้งการอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการ มีการจำหน่ายและเสพสารเสพติด ค้าประเวณี ครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน และความผิดตามกฎหมายอื่นๆ 2.ดำเนินการกับผู้ลักลอบเปิดสถานบันเทิงที่มีลักษณะเป็นสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำผิดกฎหมายฉบับต่างๆ 3.ติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล” ในพื้นที่ และดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที พร้อมทั้งจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลที่จำเป็นมาวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานผลกระทบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

ชนะชล มูลจันทร์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์ รายงาน