HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการกีฬานักเรียนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการกีฬานักเรียน เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยนายเดโช คล้ายสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,037 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีความรักและมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเคารพกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย ให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมไปถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่นด้วย

 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา