HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อช.ภูกระดึง ประกาศปิดทุกประตู ยกเว้นเส้นทางท่องเที่ยว ป้องกันคนเผาป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 7 ก.พ. 2567 นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ออกประกาศ ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในช่วงหน้าร้อนปี 2567 สถานการณ์อากาศร้อน ลมพัดแรง ใบไม้ใบหญ้า พืชแห้งตายใบล่วงหล่นทับถม รวมทั้งป้องกันการเกิดไฟป่าที่อาจะรุนแรง

 

 

 

นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ออกประกาศระบุว่า ในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง มีสภาพอากาศร้อน และสภาพพื้นที่ป่าแห้งแล้งทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 35 (1) (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในช่วงสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงยกเว้น เส้นทางเดินขึ้นเขา เส้นทางเดินท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเขตนันทนาการ และเขตบริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 7 ก.พ.31 พ.ค.67 รวม 4 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเท่านั้น การเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในบริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เข้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

 

อนึ่ง การเผาป่าหรือกระทำการใดๆ ให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีความผิดตามมาตรา 19 (1) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นไฟป่า แจ้งสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย