HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แถลงข่าวเตรียมจัดประกวดวงโยธวาทิต และวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา

นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาแถลงข่าวการจัดงานประกวดวงโยธวาทิตและการประกวดวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา โดยมีนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ในฐานะนายกสมาคมดนตรีเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้แทนศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ได้ดำเนินการประกวดวงโยธวาทิต และการประกวดวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่มีความสามารถด้านวงโยธวาทิต เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านดนตรีและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการประกวดวงโยธวาทิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า เป็นการแข่งขันในรูปแบบนั่งบรรเลง (Concert) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทางผ่านทาง Google Foms ที่ https://forms.gle/mz4Z9uve8FGaBLqx9

และการประกวดวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา ระดับมัธยมศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เดน พลาซ่า พัทยา แบ่งเป็นประเภทการแข่งขัน คือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทางผ่านทาง Google Foms ที่ https://forms.gle/wmnakNLR8ZhR7DKS8

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครทางช่องทางออนไลน์ ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ถึงเวลา 23.59 น. หรือสมัครได้ที่ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนสำนักการศึกษาศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-253 232 ในวันและเวลาราชการ