HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สสจ.ฉช.สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มแม่ค้าที่ขายอาหารใส่บาตรตามที่มีการร้องเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30 น. ณ ร้านค้าจำหน่ายอาหารใส่บาตรพระ บริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การอำนวยการของนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กรณีพบอาหารบูดเสีย ถุงบวมแกงเหม็น ที่ใส่บาตรพระตอนเช้า รวมถึงให้คำแนะร้านค้าจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ สะอาด ไม่เน่าเสีย และไม่มีกลิ่นเหม็น โดยในวันนี้ ตรวจไม่พบอาหารที่บูดเสียนำมาจำหน่าย ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจฯ จำนวน 5 คน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา