HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม นำโดยนายสุพิษ ภูแทนนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม มอบหมายให้ นางสุกัญญา ธรรมสุขีโย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพจนกร เป้าเปี่ยมทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นายธเนตร โซ๊ะลี และนางสาวเดือน เต็มฟูคณะ ครูสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในงานประชุมทางวิชาการนักองค์การวิขาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ.จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับปวช. นักเรียน ประกอบด้วย นายเอกสิทธิ์ สนะวงษ์ นายพิพัฒน์พงษ์ พิมพ์แสนทวีสุข และนายปัณณทัต นนทการ ฯ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา