HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วันจ่ายตรุษจีน ที่ จ.สกลนคร “กล้วยหอมทอง” ผลไม้มงคล เครื่องเซ่นไหว้ ราคาพุ่ง หวีละ 280 บาท

8 ก.พ.67 โดยปกติแล้ววันจ่ายหรือวันตื่อเล็กในวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะออกไปจ่ายตลาดเพื่อประโยชน์ของมาไหว้ตรุษจีนเช่นผลไม้มงคลอาหารมงคลตามความเชื่อหมูเห็ดเป็ดไก่ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ มากมาย ในช่วงปีนี้ “ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567” และ “กล้วยหอม” ผลไม้มงคล 9 โดยทั่วไปมาไหว้ตามปกติตามปกติกล้วยหอมมักจะร้องขอเป็นผลที่แตกหน่อหลายหวีร้องเหมือนกัน ถึงการแพร่ขยายของวงศ์ตระกูลหรือว่ามีต่อเนื่องเต็มบ้านและกล้วยหอมสื่อทองผลสีเหมือนทองคำสื่อถึง…

 

 

 

ผู้ผลิตสอบถามสวน ‘ไร่สุขพอเพียง’ แหล่งปลูกกล้วยหอมแบบเกษตรอินทรีย์ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครจำเป็นต้องรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรนำมาขายยังตลาดวิจัยและตามจำนวนมากมีจุดจำหน่ายที่ ริมถนนนิตโยต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองก่อนถึงหน้าค่ายกฤษสีวะราได้แจ้งให้ทราบว่าปีนี้เฉลิมฉลองเพราะปกติลูกค้ามาซื้อเตรียมของไหว้ก่อน 1-2 วันที่ต้องจ้างคน มาช่วยปีเพราะเงียบแต่ลูกค้าประจำเท่านั้นแต่วันจ่ายวันนี้จำเป็นต้องปรับปรุงซึ่งกล้วยหอมโรงงานที่สวนตนเองจะมีผลเพราะออร์แกนิกผลใหญ่ตัดทุกวันเพื่อรับซื้อผบผลิต เกษตรกรในเครือข่ายมาขายปลีกด้วย

 

 

 

ปีนี้ราคากล้วยหอมขยับขึ้นมากกว่าทุกปี ราคาขายอยู่หน้าสวนกฤษละ 40 บาทบางส่วนเมื่อนำมาขายกล้วยแยกเป็นหวีตามน้ำหนักเพราะโปรตีนไปทำของวุ้นวุ้นซื้อเป็นหวี จางที่สุดหวีละ 120 บาท บาทหวี ส่วน 280 บาทส่วนโปรตีนแบ่งหวีนำไปรับประทานอยู่ที่ 80 บาท ซึ่งเจ้าสวนอีกครั้งกว่าปีนี้อย่างรวดเร็วและไม่ทำให้กล้วยสุกเร็วจนตัดนำมาขายได้ต้องมีลูกค้ามาสั่งจะตัดจากสวนมาเก็บ ไว้รอ 1-2 วัน กล้วยจะสุกพอดีในปริมาณกล้วยที่ตัดสำหรับแบ่งขาย หากขายไม่ทันจะสุกกล้วยอมจะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มมาซื้อไปทำขนมขายขายในราคาละละ 60 บาท

 

 

 

ภาพ/ข่าวทับทิม ศรีสุชาติ / สกลนคร