HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.พระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน สังกัดกองงานในพระองค์ 905 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา และอัญเชิญของพระราชทาน ซึ่ง พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.)และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้จัดสร้างขึ้น โดยพระครูโกศลสิกขกิจ ได้เชิญประธานในพิธีขึ้นไปกราบนมัสการสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินที่ได้ละสังขารไปนานกว่า 22 ปี แต่ว่าสรีระสังขารไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา จากนั้น ได้เดินทางไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เข้ากราบนมัสการพระรัตนตรัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีกรได้อ่านประกาศลิขิตหนังสือสำนักพระราชวังให้ทราบทั่วกัน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ ศาสนพิธีกรนำประกอบพิธีทางศาสนา

 

 

 

 

 

จากนั้น ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนพระบาลี เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา และประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา หลังที่ 2 พิธีถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์เถระ และมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้เล่าเรียนพระบาลี พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ และพิธีรับมอบใบตราตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จากนั้น ประธานในพิธีรับของที่ระลึกจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา โดยมี จ.อ.สมควร สิงห์ คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายอัครนันท์ นนทา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.สุทธิพันธ์ วันที ผกก.สภ.ภูสิงห์ พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก นายด่าน ตม.ช่องสะงำ นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายสมยศ พันธุมา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา นำ คณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะครู น.ร.มาร่วมในพิธีจำนวนมาก

 

 

จ.อ.สมควร สิงห์ คำ นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า อาคารเรียนพระบาลีวัดไพรพัฒนาหลังนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2563-2566 เดิมใช้เป็นอาคารเรียนอเนกประสงค์สำหรับพระภิกษุ สามเณรไว้เล่าเรียนนักธรรม พร้อมกับใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์วัดไพรพัฒนา ต่อมา พระครูโกศลสิกขกิจ คณะกรรมการวัดไพรพัฒนา และคณะศิษย์หลวงปู่สรวง มีมติเป็นเอกฉันท์ได้ปรับปรุงอาคารเรียนพระปริยัติธรรมนี้ขึ้น สิ้นทรัพย์ในการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวนทั้งสิ้น 20,112,510 บาท เพื่อเป็นอาคารศึกษาเล่าเรียนพระบาลี ส่วนอาคารเรียนพระปริยัติสามัญอีก 1 หลัง ที่อยู่ไม่ห่างจากอาคารนี้ พระครูโกศลิสิกขกิจ (พุฒ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และเจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดไพรพัฒนา และคณะศิษย์หลวงปู่สรวง มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2566 แล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.2567

 

 

 

 

นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวต่อไปว่า โดยเมื่อปี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้คณะศิษย์หลวงปู่สรวง และคณะศิษย์พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ วายาโม) น้อมนำมาทอดถวาย ณ วัดไพรพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระครูโกศลสิกขกิจ คณะกรรมการวัดไพรพัฒนา และคณะศิษย์หลวงปู่สรวง มีมติเป็นเอกฉันท์ยกอาคารทั้ง 2 หลังขึ้น เพื่อให้เป็นอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสจะเจริญพระชนมพรรษา 70พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระบวรพุทธศาสนายืนยาวมั่นคง พระปริยัติธรรมคำสอนแผ่ไพศาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สถิตเสถียรมั่น เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดจิรัฏฐิติกาล.

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ