HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกสมาคม PBTA สนับสนุนแนวคิด จัดงานมหาสงกรานต์ 21 วัน ดัน Soft Power เชื่อจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในองค์รวม พร้อมแนะควรจัดกิจกรรมหลากหลายมิติ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยว

หลังจากที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มอบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยคงเนื้อหาในการเผยแพร่สาระคุณค่า สร้างการรับรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงความสำคัญตามขนบประเพณีของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2567 นี้นั้น

 

ด้านนายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงกรานต์ 21 วัน เพื่อดัน Soft Power ว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ซึ่งเมืองพัทยานั้นกิจกรรมวันไหลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาถือเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หากมีการขยายเวลาในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้มีระยะเวลาที่นานขึ้น ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์สู่สายตาชาวโลกว่าประเทศไทยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีระยะเวลาที่นานขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและมีเวลาในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจองค์รวมได้

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสงกรานต์ยาวนานถึง 21 วัน จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และจะต้องจัดตารางกิจกรรมที่แน่นอนและชัดเจน โดยกิจกรรมที่จะจัดจะต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เนื่องจากหากจัดสงกรานต์เป็นระยะเวลานานแต่ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจจะทำให้นักท่องเที่ยวเบื่อและจะไม่ให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกก ซึ่งในแต่ละวันที่จัดกิจกรรมจะต้องมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายแปลกใหม่ในทุก ๆ มิติของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม การเล่นสาดน้ำ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีไทย หากเป็นกิมมิค กิจกรรมที่น่าสนใจใน 21 วัน เชื่อการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในทุก ๆ ครั้งจะได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุก ๆปี ส่วนตัวสนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ 21 วัน แต่จะต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายควบคู่ และมีความชัดเจน น่าสนใจไม่ใช่มีเพียงแค่การเล่นสาดน้ำเท่านั้น เพื่อตอบบโจทย์กับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ กลุ่ม