HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เคาะแล้ว”กำนัน“น้ำผึ้ง” คว้ากำนันแหนบทองคำ ประจำปี 2567

มีรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ระดับจังหวัด ได้มีมติให้ “นางสาวน้ำผึ้ง คำสอาด” กำนันตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการพิจารณาให้เป็น “กำนันยอดเยี่ยมจังหวัดฉะเชิงเทรา” หรือ “กำนันแหนบทองคำ” ประจำปี 2567

 

จากผลงานที่โดดเด่น เป็นผู้นำสตรี ที่เก่งทั้งงานราษฎร์ งานหลวง งานอาชีพ การศึกษา จนได้รับรางวัลมากมาย จึงเป็นผู้ที่เหมาะกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ทุกประการ
สำหรับ “รางวัลแหนบทองคำ” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรางวัลกำนันยอดเยี่ยม จะได้รับ แหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา