HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด ช่วยผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายเดินทางรับการรักษาในเมือง

เมื่อ เวลา 10.45 น.วันที่ 9 ก.พ. 2567 ที่โรงพยาบาลวังสะพุง อ.ซังสะพุง จ.เลย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเลย” เพื่อเปิดตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พลตรี พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 28 นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ และสมาชิก อสม.อ.วังสะพุงอีก จำนวน 1,500 คน

 

 

 

 

 

นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า โรงพยาบาลวังสะพุง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับ M2 ขนาด 120 เตียงรับผิดชอบประชากรอำเภอวังสะพุง และประชากรเครือข่าย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเอราวัณ อำเภอภูหลวง อำเภอภูกระดึง อำเภอผาขาวและอำเภอหนองหิน มีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 17 แห่ง รวมประชากรที่รับผิดชอบ จำนวน 270,539 คน โรงพยาบาลวังสะพุงเปิดบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ทันตกรรมเฉพาะทาง และบริการหน่วยไตเทียมเดือนมีนาคม 2559 ได้เปิดบริการหน่วยไตเทียม ให้บริการ 8 เตียงและเป็นแม่ ข่ายให้บริการ รพ.เครือข่าย 5 อำเภอ ในปี 2567 เปิดหน่วยบริการเพิ่ม 1 หน่วย จำนวน 8 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยฟอกเลือดทั้งหมด 32 ราย ส่วนการพัฒนางาน กายภาพบำบัด เริ่มตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้บริการผู้ป่วยทางด้านกายภาพบำบัด

 

ซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้พื้นที่ในการให้บริการ ผู้ป่วยเกิดความแออัด ไม่สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อ เพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดและผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รองรับการขยายบริการทางการแพทย์ และมีสถานที่ในการให้บริการเป็นสัดส่วน ก่อให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงได้จัดทำแผนของบประมาณเพื่อก่อสร้างตึกไตเทียมและ กายภาพบำบัด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 935 ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน 19,613,600 บาท

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า. กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวก ทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความแออัดในสถานบริการขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงเครือข่ายบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่างไร้รอยต่อ โดยตึกไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง จะช่วยเพิ่มพื้นที่บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดและผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สามารถรองรับผู้ป่วยของอำเภอวังสะพุง และเครือข่ายอีก 5 อำเภอ คือ เอราวัณ ภูหลวง ภูกระดึง ผาขาว และหนองหิน ช่วยให้ประชากรรวมกว่า 270,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดเลย ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น ส่วนบัตร 30 บาท รักษาทุกที่นั้นจะใช้ได้ภายในปี 2667 นี้.

 

 

 

ภาพ/ข่าว  บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย